ترامادول و زودانزالی

ترامادول و زودانزالی

متاسفانه به علت دسترسي آسون و نبود اطلاعات، اعتياد به قرص ترامادول در كشورمون، در همه اقشار جامعه، داره بيداد مي كنه. مصرف این دارو برای درمان زودانزالی نیز فراگیر شده. خصوصا كه برخلاف بسياري از مواد مخدر نه بو داره نه دود و نه نياز به وسيله و بساطي...

ادامه مطلب