مهمترین فاکتور در احساس خوشبختی آدم‌ها: گزارشی از تحقیق هشتاد ساله دانشگاه هاروارد

محقق‌های دپارتمان روانپزشکی دانشگاه هاروارد، زندگی ۷۲۴ نفر، از سال ۱۹۳۸ به مدت ۸۰ سال زیر نظر می‌گیرن. هدف از این تحقیق این بود که ببین...

ادامه مطلب